top of page

Din lokala bildemontering sedan 1970

Byte av däck

OM OSS

Vi är ett mindre företag beläget i Järnringen, en del av Partille kommun. 

Vi arbetar med att demontera bilar, både från privatpersoner, kommuner och försäkringsbolag. Samt så säljer vi alla sorters bildelar via internet.

Fokus ligger på att arbeta hållbart, både internt inom företaget men också framförallt för miljö och natur.

Auktorisation
och Certifiering

Alltid en strävan mot förbättring

Bildelcentrum är en del utav Sveriges Bilåtervinnares riksförbund, som är ett förbund av sammanslutna bilåtervinnare. Vilka verkar för utveckling och ett mer hållbart samhälle, där fokus ligger på att maximera återvinning av bildelar och andra varor.

Bildelcentrum är certifierade enligt branschens certifieringssystem, som är en variant av ISO 9001:2000 och ISO 14001. 

Vilket arbetar för bättrad Miljö, Kvalitet och arbetsmiljö. Företaget granskas årligen, för att säkerställa uppfyllnad av dessa mål.

SBR-certlogo-768x365.png

Affärsidé

Bolaget skall bedriva bilskrotning, bilreparationer samt handel med begagnade bildelar, begagnade bilar och därmed förenlig verksamhet.

Policy

Miljö- och kvalitetspolicy

Bildelcentrum i Partille AB skall bidra till att miljö- och kvalitetstänket alltid kommer i första hand. För att kunna uppfylla dessa mål så följer vi lagar, regler och krav för att få ett hållbart system.

Vi demonterar på ett miljösäkert sätt genom att förebygga föroreningar, ser till att farligt avfall tas om hand på rätt sätt, att fler delar återanvänds och att en större andel material återvinns.

Vi använder oss utav SBR:s kvalitetslista när vi märker in delar. (Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund)

Både kunder och personal skall vara nöjda, genom att leverera delar av kvalité.

Vi arbetar ständigt med att förbättra oss och verksamheten.

Både ledning och personal strävar efter att förebygga olyckor och ha god kunskap i miljöarbetet.

I första hand skall vi anlita leverantörer som aktivt arbetar för att minska sin miljöbelastning och välja rätt produkter till egna verksamheten.

bottom of page